Lobi Yu Libi
Wroko Krin Gowtu

Het Project

De doelstelling van het project is om het beheer van ambachtelijke en kleinschalige goudwinning in Suriname (ASGM) te verbeteren en de toepassing van milieuverantwoorde mijnbouwtechnologieën te bevorderen om de negatieve effecten op de biodiversiteit, bossen, water en lokale gemeenschappen te verminderen, en tegelijkertijd ook de uitstoot van broeikasgassen te reduceren. De strategie om dit doel te bereiken is het creëren van een gunstig klimaat op institutioneel niveau, dat ter plaatse effectief acties zal ondersteunen om het beheer van de ambachtelijke en kleinschalige goudwinningssector te verbeteren. Het project zal milieuverantwoorde mijnbouwtechnologieën, praktijken en methoden via een leren-door-doen aanpak uitdragen. Door de sociale en milieueffecten van het project op de lokale gemeenschappen te monitoren, zullen nieuwe kennis en veldgegevens op nationaal niveau worden gedeeld en ook met buurlanden die soortgelijke problemen ondervinden.

"Improving Environmental Management in the Mining Sector of Suriname, with Emphasis on Artisanal and Small-Scale Gold Mining (ASGM)" - EMSAGS Project
Our Partners