Nationale Validatiesessie concept herziene Mijnbouwwet en de concept Model Mijnontwikkelingsovereenkomst

Met ondersteuning van het EMSAGS-project, zijn in augustus en september 2023 nationale consultatiesessies met diverse stakeholders gehouden. Deze stakeholdersconsultaties zijn van belang geweest in het algehele proces voor de verwezenlijking van de finale concepten m.b.t. de herziening van de Mijnbouwwet teneinde dit wetsontwerp aan te bieden aan de Staatsraad en De Nationale Assemblee.

De nationale validatiesessie van de concept herziene Mijnbouwwet, is op maandag 4 december gehouden. Tijdens deze validatiesessie werden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld om hun suggesties en of opmerkingen centraal te bespreken.

Our Partners